Geest van de Romantiek

Algemeen

 • herkomst en betekenis van het woord Romantiek van het Franse romance.

leg uit

Reactie op rationalisme en neoclassicisme

 • wetenschap: nadruk op het verstand (causale verbanden)
 • godsdienst en politiek: vrije denken (atheïsme, deïsme, liberalisme)
 • tegen het absolutisme van de koning
 • kunst: weg met barok/rococo (= kunst van de kerk en staatshoofden); eenvoud, zuiverheid, zoals Grieks-Romeinse voorbeelden: neoclassicisme

leg uit

Achtergrond: veranderingen in de maatschappij

 • Franse Revolutie (1789) maakt eind aan absolute macht van vorst en adel. Ieder mens heeft recht om zijn eigen leven te leiden (vrijheid, gelijkheid, broederschap). Leidt tot diverse nationalistische opstanden en revoluties (tot 1830).
 • Industriële Revolutie veroorzaakt trek naar steden en onstaan van arbeidersklasse; slechte omstandigheden in de steden.
 • Ontstaan van een kapitaalkrachtige middenklasse, die de nieuwe opdrachtgever wordt voor kunst. Openbare gelegenheden. Veranderende positie van de kunstenaar.

leg uit

Kenmerken van romantisch denken/kunst

 • nadruk op individuele beleving/gevoelsleven
 • afkeer van kennis, regels en beperkingen
 • ontvluchten van de werkelijkheid fantasie: natuur, middeleeuwen, verre landen en culturen; men zoekt contact met het universele, achter de zichtbare werkelijkheid
 • verlangen/smachten (Sehnsucht) naar het onbereikbare en soms de dood
 • nieuwe (ook wetenschappelijke) belangstelling voor godsdienst Reveil), de middeleeuwen (Gothic revival)

leg uit

Uitwerking op verschillende kunstvormen

 • schilderkunst
 • bouwkunst
 • muziek

leg uit

 

Caspar Friedrich, Landschap met eiken en jager

Top